Werkwijze

Aanmelding

Na de aanmelding wordt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek brengen we jouw hulpvraag in kaart en wordt er ingeschat hoe Ontzorg Zwolle jou hierbij kan helpen. Mocht dit het geval zijn en is er van beide kanten een klik, dan komt er een vervolggesprek waarbij de intake zal plaatsvinden. Tijdens de intake zal de hulpvraag verder worden uitgewerkt. We zullen dan jouw doelen opstellen en we maken afspraken over hoe we de begeleiding het beste kunnen vormgeven. Deze informatie zal vervolgens in een begeleidingsplan verwerkt worden. 

Begeleiding op maat

Hoe de begeleiding wordt vormgegeven, is afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden. Ieder mens is anders. Ik pas mij aan om zo de begeleiding op maat te leveren en op een manier die het beste bij jou past. Uiteraard gebeurt alles in samenspraak met jou en indien gewenst met jouw omgeving. Alles met de voorwaarde dat je zelf gemotiveerd bent om samen aan de slag te gaan.

 Financiering

De begeleiding van Ontzorg Zwolle kan op verschillende manieren gefinancierd worden. In de meeste gevallen heb je een indicatie nodig van de gemeente. Om dit aan te vragen kan je contact opnemen met het sociaal wijk team, hier zal gekeken worden of je in aanmerking komt voor een indicatie en zo ja welke indicatie. Dit kunnen we ook samen oppakken. 

Doordat Ontzorg Zwolle is aangesloten bij Klaver4You kunnen wij Zorg In Natura (ZIN) bieden. Daarnaast is er begeleiding gefinancierd door het PersoonsGebonden Budget (PGB) mogelijk. 

Mocht je geen recht hebben op een indicatie vanuit de gemeente, dan kan je de begeleiding ook zelf bekostigen. Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.