Ontzorg Zwolle

Ontzorg Zwolle is een kleinschalige zorgaanbieder die individuele begeleiding en huiswerkbegeleiding biedt in een ambulante setting. In ons werk vormen enkele kernwaarden de basis waar we de zorg op voortbouwen: eerlijkheid, openheid en vertrouwen. 
Oftewel: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 
 
De begeleiding wordt op informele wijze verzorgd. Op deze manier werken we aan een vertrouwensband. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt om samen aan de doelen te werken en stappen vooruit te zetten. Geen begeleiders die boven je staan maar naast je, als een team. 

Zo willen we ontzorgen, door er te zijn.

Kantoor tafel