Ontzorg Zwolle

Ontzorg Zwolle is een kleinschalige zorgaanbieder die individuele begeleiding, huiswerkbegeleiding en bokscoaching biedt in een ambulante setting. In het werk vormen enkele kernwaarden de basis waar we de zorg op voortbouwen: eerlijkheid, openheid en vertrouwen. 
Oftewel: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 
 
De begeleiding wordt op informele wijze verzorgd. Op deze manier werken we aan een vertrouwensband. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt om samen aan de doelen te werken en stappen vooruit te zetten. Geen begeleider die boven je staat maar naast je, als een team. 

Zo willen we ontzorgen, door er te zijn.

Cliënten aan het woord

 

'' Door in overleg met mij behapbare doelen te stellen en mij hier consistent in te begeleiden op een manier die aansluit op mijn behoeften, heeft Stefan mij geholpen om een productief lid van de maatschappij te worden op een manier waarop ik mijzelf niet overvraag. Zonder de gestelde doelen uit het oog te verliezen, combineert hij de praktische kant van persoonlijke begeleiding met begrip en empathie voor mijn persoonlijke situatie. Hij slaagt er consistent in om op dit dunne randje te balanceren en daar dank ik hem voor. '' 


 ‘’ Ik kan alles bespreken met Stefan wat ik wil. Hij helpt mij met alles waar ik last van heb ‘’ 
 
 ‘’ Ontspannen begeleider, hij voelt aan waar ik mee zit en vraagt goed door. In de laatste jaren heb ik goede stappen gezet in mijn ontwikkeling ‘’ 

''  Wat ik erg fijn vind in de begeleiding/coaching van Stefan, is zijn relativerend en spiegelend vermogen. Hij leert mij omgaan met dergelijke vragen en dingen waar ik mee zit. Hij heeft altijd een antwoord hoe ik hiermee om kan gaan. Stefan begrijpt en respecteert mij. Daarnaast is Stefan voor mij een vertrouwenspersoon. Ik kan altijd vertrouwd met hem de dingen prima bespreken. Indien nodig kan ik altijd nog lekker met hem boksen. ''