Kwaliteit

Klaver 4 you

Ontzorg Zwolle is aangesloten bij de zorgcoöperatie Klaver4you. Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Klaver4you is in 2012 gestart als initiatief van vier zorgaanbieders die de handen ineen wilden slaan. Inmiddels ondersteunt Klaver4you meerdere zorgaanbieders in een zeer brede regio, en faciliteren zij de zorg van honderden cliënten.

De missie van Klaver4you is het meebouwen aan een samenleving waarin zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Klaver4you realiseert deze missie door de kleinschalige zorgaanbieder te ondersteunen, zodat zij op kleinschalig niveau zorg kan (blijven) leveren, waarbij de zorgvrager centraal staat en er weinig overhead (en dus onnodige kosten) nodig is. Naast haar leden bestaat Klaver4you uit een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen en een centraal Servicecentrum (Front- en Backoffice). 

Klaver4you ziet en waarborgt de noodzaak van kwalitatief goede zorg. Niet alleen richten zij zich continu op kwaliteitszorg en doorontwikkeling, zij helpen ook hun leden in het verbeteren en ontwikkelen van hun zorg(organisatie). Dit doen zij middels voorlichting, kennisdeling en controle. 


Meer informatie is te vinden op: www.klaver4you.nl 

Klachten

Mocht het onverhoopt voorkomen dat er een klacht is over de begeleiding, dan kunnen onderstaande stappen worden ondernomen. 

Bij een klacht over de begeleiding worden de volgende stappen doorlopen.

1       De klacht komt binnen bij het dagelijks bestuur. Dit kan via het contactformulier op de site, telefonisch, via een mail naar [email protected] of mondeling via de begeleiders.

2       Er wordt contact opgenomen met de klagende partij en er wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen waar alle partijen achter staan.

3       Mocht dat niet lukken dan kan de klagende partij de klacht indienen bij het
Klachtenportaal Zorg. Daar kan de klacht worden ingediend, waarna er een onafhankelijke procedure wordt gestart.
Klaver4you
Klachtenportaal Zorg